Red Sparrow
Your Vote:
Be the first to rate.
6,8 IMDB Rating 2,079 Views

Red Sparrow

Ballerina Dominika Egorova rekryteras till 'Sparrow Skolan," en ryska underrättelsetjänsten där hon är tvungen att använda sin kropp som vapen. Hennes första uppdrag, med inriktning på ett C. I. A. agent, hotar att avslöja säkerhet för båda nationerna.

  • Details
  • Details

    No details have been added.